აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)
სიახლეები
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს

უკან