აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

იურიდიული ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამა 

  • სამართლის  საბაკალავრო  პროგრამა   (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი, საერთაშორისო სამართალი) - 2380 ლარი

სამაგისტრო პროგრამები

  • სამართალის სამაგისტრო პროგრამა (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი)  - 2500 ლარი
  • საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - 2500   ლარი.

სადოქტორო სკოლა

  • სამართალის სადოქტორო   პროგრამა  (კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, სისხლის სამართალი)      - 3000 ლარი