აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

ფარმაცია (ინგლისურენოვანი)/Pharmacy (მისანიჭებელი ხარისხი:ფარმაციის ბაკალავრი/Bachelor of Pharmacy)